• +36 20 575 9146
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

GDPR Szabályzat

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
 

Adatvédelmi szabályzatunk (GDPR)


GDPR Szabályzatunk az oldal alján olvasható!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA

A jelen adatkezelési tájékoztató célja („ Adatkezelési tájékoztató”), hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy tevékenységünk során mely személyes adatát, hogyan és mire gyűjtjük, használjuk fel és miként biztosítjuk személyes adatai védelmét.

 

Az Adatkezelőt Győr Dekornak hívjuk. 

 

A Győr Dekor főként virágok kereskedelmével foglalkozik, és elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és megóvása érdekében. Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza a Győr Dekor, mint adatkezelő elérhetőségeit, az általunk kezelt személyes adatok körét, az általunk kezelt személyes adatok kezelésének célját, azok kezelésének jogalapját, az adatkezelés módját és időtartamát, az adatvédelem és adatbiztonsági követelményeket, valamint a személyes adatai védelmében Önt megillető jogokat és jogérvényesítési módokat.

 

Mit jelent a személyes adat?

A személyes adat olyan, Önre, mint természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján Önt közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) azonosítani lehet. Az Ön személyes adatai közé tartozhat pl.: az Ön családi - és utóneve, lakcíme, e-mail címe, IP címe vagy mobileszköze MAC címe, vagy az Ön eszközeire elhelyezett cookie-azonosítók (azaz sütik) is.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Győr Dekor fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Amennyiben a Győr Dekor szolgáltatási köre a jövőben bővül, és az új szolgáltatások bevezetése bármiféle változást eredményez a személyes adatok gyűjtésében, illetve felhasználásában, arra vonatkozóan további információkat bocsátunk az Ön rendelkezésére.

 

Eltérő jelzés hiányában az új vagy további szolgáltatásokra a jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozik. Amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztató módosításra kerül, a hatályos adatkezelési tájékoztatót a weboldalainkon, applikációinkban közzétesszük, valamint amennyiben az e-mail címét részünkre megadta, úgy az Ön által megadott e-mail címre is elküldjük. Ahhoz, hogy az esetleges változásokról, illetve módosításról tudomást szerezzen, ajánlott a Győr Dekor weboldalainak, ill. megadott e-mail postafiókjának a rendszeres ellenőrzése.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA,

JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

Győr Dekor által történő adatkezelés a weboldalaink, applikációink igénybevétele során főként az Ön megrendelésének, mint szerződésnek a teljesítésén, vagy az Ön hozzájárulásán alapszik (pl. amikor hírlevelünkre feliratkozik).

 

Tájékoztatjuk, hogy a Győr Dekor velünk szerződés viszonyban álló adatfeldolgozókat is igénybe vesz a tevékenysége során. Néhány esetben pedig az Ön személyes adatait más adatkezelőknek is átadja, elérhetővé teszi. Az adatfeldolgozók tevékenysége, illetve az átadott adatok köre minden esetben az adott adatkezelés esetén feltüntetett személyes adatokat jelenti. Amennyiben az adatfeldolgozók tevékenységével érintett adatok vagy az átadott személyes adatok köre ezektől eltér, azt külön jelezzük. Az adatfeldolgozókat és a személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a személyes adatokat további címzettek részére is közölhetjük. Az Ön, a Győr Dekor vagy harmadik személy jogi igényének érvényesítése esetén elsősorban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság részére, vagy más közhatalmi szerv (eljáró hatóság, bűnüldöző szervek, közjegyző, NAV stb.) részére, ill. bírósági vagy egyéb hatósági megkeresésre adhatunk át adatokat.

 

Győr Dekor fenntartja magának a jogot arra, hogy a kintlévőségeit engedményezés útján harmadik személyre átruházza, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az engedményezés révén megváltozik a jogosult személye. Engedményezés esetén a Győr Dekor az engedményezett követeléssel kapcsolatos adatokat átadja az engedményezéssel a jogosult pozíciójában lévő személynek.

 

A REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 

Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

·         e-mail cím

·         jelszó

·         név

·         telefonszám

A kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra, szolgáltatás biztosítására szolgáló regisztrációs adatok kezelésének jogalapja az Ön és Győr Dekor közötti szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján):

az Önnel a weboldalak, applikációk használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek vagy az Általános Szerződési Feltételek megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtétele

A regisztráció törléséig.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben a vonatkozó adatot Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk az Ön részére partneri ajánlatokat küldeni arra az elérhetőségére, illetve a szolgáltatásunkban foglalt hozzáférés adatait Önnek elküldeni. Az ajánlatok, hozzáférés eljuttatásához, kapcsolattartáshoz szükséges a fenti adatok megadása, ha nem adja meg ezeket, Ön nem lehet a partnerünk, nem tudjuk Önnek a partneri szolgáltatást biztosítani.

 

Az email cím azért szükséges, hogy az üzenetet, hozzáférési adatait célba juttassuk Önnek, kapcsolatot tartsunk Önnel, az Ön nevét pedig abból a célból kérjük el, hogy Önt beazonosítsuk, és tényleg a feliratkozott személynek küldjük a hozzáférést, partneri ajánlatokat. A telefonszám az ajánlatokkal kapcsolatos kapcsolattartást, annak megkönnyítését szolgálja. Az email cím és jelszó megadása szükséges az Ön felhasználói fiókjához biztosításához és Ön általi kezeléséhez.

 

WEBSHOP VÁSÁRLÁS, FIZETÉS, KISZÁLLÍTÁS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

a Győr Dekor  webshopjában történő vásárlás, ill. megrendelések felvétele, feldolgozása, kapcsolattartás ezekkel kapcsolatban, hozzáférés korábbi megrendelésekhez, az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevételének dokumentálása, fizetés és termék kiszállításának, átvételének lebonyolítása, jótállás, szavatosság intézése. Vásárlásról, illetve a szolgáltatás igénybevételéről számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a Győr Dekort érintő számviteli kötelezettségek teljesítése.

Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

Megrendeléshez :

·         családi és utónév

·         cím

·         telefonszám

·         email cím

·          

· kuponkód (amennyiben Ön felhasznál kupont a vásárláshoz)

·         dátum, időpont

·         megrendelt termék: megnevezése

mennyisége/vételára

·         a Győr Dekor részéről a kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma

 

Fizetéshez:

·         fizetési mód

 

Kiszállításhoz/átvételhez :

·         szállítási név

·         cím

·         telefonszám

könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokra vonatkozó adatkezelés

Jogi kötelezettség teljesítése ( GDPR 6. cikk (1) c). pont) alapján történik

a Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdése, illetve az Áfa tv. 159. § (1) és (2) bekezdése alapján.

A könyvviteli elszámlást alátámasztó bizonylatok adatain túli adatok kezelésének jogalapja az Ön és Győr Dekor közötti szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)

Győr Dekort kapcsolattartói adatok kezelésének jogalapja a kapcsolattartó személy és a Győr Dekor  közötti szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján, a kiállítástól számított 8 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés akkor kezdődik, amikor a szerződés megkötését (megrendelést) megelőző kapcsolatfelvételkor az első személyes adatok a Győr Dekor részére átadásra kerülnek a szerződéskötés (megrendelés) érdekében.

Azokat a személyes adatokat, amik nem minősülnek könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatnak, a megrendelés teljesítésétől, illetve a jótállás igénybevételétől számított 5 évig vagy ha bármilyen okból kifolyólag ez hosszabb, akkor a polgári jogi elévülési idő végéig őrizzük meg, a jótállás, szavatosság, illetve az esetleges jogviták rendezése érdekében.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megrendelés ill. szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele. A megrendeléshez ill. szolgáltatás igénybevételéhez, kapcsolattartáshoz, fizetéshez, kiszállításhoz, jótállási ügyintézéshez szükséges a fenti adatok megadása, amennyiben azokat nem adja meg, úgy nem tudjuk megrendelését, igényét, megkeresését feldolgozni, teljesíteni ill. az általunk nyújtott szolgáltatást nem, vagy csak részben tudja igénybe venni. Ha nem adja meg a nevét és emailcímét, telefonszámát, akkor nem tudjuk a megrendelését felvenni és feldolgozni. Amennyiben nem adja meg a kuponkódot, akkor nem tudja a kedvezményét igénybe venni a fizetéshez. Amennyiben a számlázáshoz szükséges, jogszabály alapján kötelező adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy a vásárlásáról ill. szolgáltatás igénybevételéről az Ön részére nem tudunk számlát kiállítani. Amennyiben a szállítási adatokat nem adja meg, akkor nem tudjuk a terméket kiszállítani vagy átadni Önnek.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a megrendelések feldolgozásában, teljesítésében, fizetésben, kiszállításban, átvételben a következő személyek vesznek részt:

 

Név

Székhelye

Adatátadás, adattovábbítás célja

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

2007. évi CXXVII. törvény alapján elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség a kibocsátott számlák adatairól

nagykerekeskedők

 

megrendelések teljesítése, áru beszerzése

pénzintézetek, fizetési szolgáltatók

 

fizetés lebonyolítása (Önálló adatkezelő: a fizetéshez általában kezeli az Ön kártyaszámát, nevét, bankját, kártyája típusát, lejárati idejét, biztonsági kódját, esetenként egy működő email címet és jelszót is. Az online fizetés lebonyolításához ezeknek az adatoknak a kezelése elengedhetetlen, azonban ahhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, csak a fizetési szolgáltató.)

logisztikai cégek

 

megrendelések kiszállítása

 

PANASZKEZELÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Győr Dekor által kínált termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő vásárlói panaszok, kifogások kezelése, azok kivizsgálása, megrendelések beazonosítása az Ön fogyasztói jogai érvényesítésének biztosítása érdekében, ill. kapcsolódó eljárások céljából.

Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

·         megrendelési adatlapon megadott adatai

·         családi és utónév

·         cím

·         panasz nyilvántartási száma

·         panasz előterjesztésének helye és ideje

· panaszának, kifogásának, bejegyzésének részletes leírása

· panaszhoz mellékelt, iratok, adatok, dokumentumok, bizonyítékok jegyzéke

·         termékre vonatkozó adatok

·         e-mail cím

·         telefonszám

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pont):

Szóbeli és írásbeli panasz előterjesztésének biztosítása az Ön részére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján.

Vásárlók könyvébe való bejegyzési lehetőség biztosítása a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bekezdése, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 210/2009. (IX.29.) Kormány rendelet 25. § alapján

Az panaszkezelés során Ön által megadott ezen adatokat 5 évig őrizzük meg a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján.

A Vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, ill. a vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát 2 évig őrizzük meg, a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 25. § (5) bekezdése alapján.

 

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben nem adja meg részünkre a vonatkozó adatokat előfordulhat, hogy fogyasztói jogait nem, vagy nem teljes körűen tudja gyakorolni, Győr Dekor a vonatkozó panaszt adathiány esetén ugyanis nem, vagy csak részlegesen tudja kivizsgálni, ill. annak eleget tenni. A megrendelési adatlapon megadott adatait csak akkor kell megadnia, ha azokkal mi nem rendelkezünk, ellenkező esetben ezeket az adatokat a beazonosítás érdekében automatikusan kezeljük a fenti célból.

 

HÍRLEVÉLKÜLDÉS, DIREKT MARKETING

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

 

Hírlevél formájában elektronikus direkt marketing üzenetek küldése az Ön számára a  részéről, annak érdekében, hogy testreszabott ajánlatokkal keressük meg Önt, értesítéseket és ajánlatokat küldhessünk az Ön részére szolgáltatásainkkal, híreinkkel, akcióinkkal, nyereményjátékainkkal, promócióinkkal, újdonságainkkal kapcsolatban.

Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

·         név

·         e-mail cím

Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy az Győr Dekor saját üzletszerzés céljából, ill. hírlevele útján saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal, személyre szabott ajánlatokkal keresse meg Önt a hírlevél fogadására megadott e-mail címén, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján.

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni és leiratkozni a hírlevélről. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

A hírlevél szolgáltatás nyújtásának végéig, vagy addig, amíg Ön nem kéri az adatok törlését vagy le nem iratkozik a Hírlevél, direktmarketing üzenet, személyre szabott ajánlat szolgáltatásról és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok bármelyikének megadása önkéntes, amennyiben a vonatkozó adatot Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk az Ön részére hírlevelet, ill. személyre szabott ajánlatokat küldeni arra az elérhetőségére. Az email cím azért szükséges, hogy az üzenetet célba juttassuk Önnek, az Ön nevét pedig abból a célból kérjük el, hogy Önt beazonosítsuk, és tényleg a feliratkozott személynek küldjük a hírlevelet.

Adatok törlésének módja: Ön bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, ill. kinyilváníthatja, hogy nem kér többé híreinkről és újdonságainkról megkereséseket a hírlevélben erre a célra megjelölt Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre írott kérelemmel

 

ÜZENETKÜLDÉS, TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT (email, telefon)

 

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

a Győr Dekor történő üzenetküldés, a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlatkérés céljából.

 

Tiltakozás: Ön bármikor tiltakozhat az adatok kezelése ellen a Győr Dekor az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldött üzenet útján.

Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

·családi és utónév

·         telefonszám

·         email cím

·          

·üzenet tárgya, tartalma

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

A gyors és interaktív kapcsolatfelvétel, valamint a szolgáltatásaink magas színvonalának biztosítása érdekében ill. az esetleges jövőbeni jogi igények miatt. Mérlegelve az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a az Önnek nyújtott szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez, a megkeresésekre adandó válasz elküldéséhez. A Győr Dekor  a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta, a költséghatékonyságot is figyelembe véve. Biztosítékok: adatbiztonsági intézkedések, illetve a tiltakozási jog biztosítása az Ön számára.

Amennyiben valamely jogi igény vagy ennek lehetősége miatt megőrzésre kerülnek az adatok, úgy a Győr Dekor jogos érdekére tekintettel történik szintén az adatkezelés. Ilyen esetben a Győr Dekor  nagyobb érdeke fűződik jogai érvényesítéséhez vagy jogi igénnyel szembeni védekezéshez, mint az érintett személy érdeke a személyes adatok törléséhez, figyelemmel arra, hogy az adatok törlése esetén igényét nem tudná vagy lényegesen nehezebben tudná érvényesíteni, illetve igénnyel szemben védekezni.

Az ügyfélszolgálati ügyintézés befejezésétől, lezárultától számított 5. év végéig vagy ha bármilyen okból kifolyólag ez hosszabb, akkor az elévülési idő végéig őrizzük meg, a fogyasztói jogok, panaszkezelés, a GDPR-ban Önnek garantált jogok biztosítása, a jótállás, szavatosság, illetve az esetleges jogviták rendezése érdekében, a határidő lejártát követően az adatokat töröljük.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megkeresések feldolgozásának előfeltétele. Amennyiben azokat nem adja meg, úgy nem tudjuk megkeresését feldolgozni, megválaszolni, kapcsolatot felvenni vagy tartani Önnel, vagy ajánlatot adni Önnek.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a megkeresések feldolgozásában, teljesítésében a következő személyek vesznek részt:

 

WEBOLDALUNKON VALÓ BÖNGÉSZÉS, COOKIE (SÜTI)

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Weboldalunk megfelelő működésének biztosítása, tartalom megfelelő megjelenítésének biztosítása, felhasználói felület megfelelő kialakítása, weboldalunk folyamatos fejlesztése a felhasználói élmény fokozása érdekében, adatbiztonság biztosítása érdekében. Továbbá az Ön érdeklődési köreinek, preferenciáinak ill. böngészési szokásai meghatározása érdekében, valamint a weboldalunkhoz kapcsolódó statisztikák elkészítése, anonimizált személyes adatok statisztikai célú gyűjtése okán. A testreszabás érdekében a számítógépén ún. cookie (sütik) elhelyezése történik, melyek egy későbbi látogatás során visszaolvashatók, ezekről további részleteket talál a jelen adatkezelési tájékoztató COOKIE fejezetében.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatokat nem Ön adja meg részünkre, hanem a  gyűjti Önről. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra önmagukban nem alkalmasak, a Győr Dekor a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a felhasználói igények elemzéséhez, kielégítéséhez használja fel, melyek a Győr Dekor által nyújtott szolgáltatások ill. weboldalunk színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

 

Adatok törlésének módja:

A cookiek az érvényességi idejük lejártát követően automatikusan törlésre kerülnek.

A sütit/cookiet Ön is törölni tudja a saját számítógépéről, illetve akár saját böngészőjében le is tilthatja azok alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Beállítások” menüjében van lehetőség, de ez böngészőnként eltérő lehet.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA

Amennyiben Ön használja a Győr Dekor  weboldalait, applikációit ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Amikor Ön úgy dönt, hogy bepipálja a vonatkozó felületen az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását, tartalma megismerését megerősítő szöveget, ezzel Ön elfogadja a Győr Dekor  a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Amennyiben Ön a Győr Dekor  Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakkal nem ért egyet, úgy ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne használja a weboldalt, applikációt!

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Győr Dekor  mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön személyes adatainak biztonságáról, a GDPR 32. cikkének megfelelően. A Győr Dekor ezen felül megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok előírásainak betartásához szükségesek.

 

A Győr Dekor  a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:

 • az Ön adatait biztonságos technikai környezetben tároljuk, azokat kizárólag csak az arra feljogosított személyek számára (megfelelő azonosítás után munkatársaink) tesszük hozzáférhetővé,
 • az adatok kezelésénél Győr Dekor https protokollt használ, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál Ön és a szerver,
 • a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat,
 • a fizetés a fizetést bonyolító bank (Barion) saját felületén történik, az Adatkezelő nem lát vagy ismer meg Felhasználói kártya adatokat, illetve TLS titkosítást használ a banki/Barion fizetési felület.
 • biztosítjuk, hogy az adatok változatlansága igazolgató legyen
 • védjük adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, ennek érdekében biztonsági intézkedéseket alkalmazunk,
 • az adatok továbbításánál megfelelő technikai megoldással titkosítást használunk,
 • biztonsági intézkedéseinket rendszeresen évente teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk.

Az Ön Győr Dekor  által kezelt személyes adataihoz az Győr Dekor szervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá a megfelelő belső eljárásrendek szerint: adminisztrátorok, informatikus, az ügyre dedikált személyek.

Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, a Győr Dekor  a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami a Győr Dekor (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.

COOKIE

Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Ön eszközére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában nem képes Önt azonosítani, csak az Ön számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek.

Sütik letiltása: Amennyiben Ön nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg – ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes általunk nyújtott szolgáltatások nem, vagy nem olyan formában érhetők majd el, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

 

Aktuális, általában felugró ablakban megjelenő akcióink kezeléséhez tartozó cookie, amely arra vonatkozóan tárol információt, hogy az ablakot Önnek meg kell-e jelenítenünk, vagy meg volt már jelenítve.

AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Önt a Győr Dekor  által kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 

 1. Hozzáféréshez való jog
 2. Helyesbítés joga
 3. Törléshez való jog
 4. Adatkezelés korlátozásához való jog
 5. Adathordozáshoz való jog
 6. Tiltakozás joga
 7. Hozzájárulás visszavonásának joga

1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, ezzel kapcsolatban tájékoztatást kérhet arról, hogy a Győr Dekor milyen adatokat kezel Önről, ezen adatok a személyes adatok mely kategóriájába tartoznak, ezeket milyen célból kezeljük és meddig, kinek adjuk át (címzettek kategóriája, ideértve különösen a nem Európai Uniós tagállami címzetteket). Ezen joga keretében Ön arról is tájékoztatást kaphat, hogy milyen jogai vannak az adatkezessel kapcsolatban; nevezetesen kérheti azok törlését, kezelésük korlátozását, személyes adatai helyesbítését és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Önnek továbbá e körben joga van ahhoz is, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). Amennyiben az adatait nem Ön adta meg, úgy tájékoztatást kérhet az adatok forrására vonatkozóan is.

2. HELYESBÍTÉS JOGA

Amennyiben az Ön adatai változnak vagy azokat rosszul rögzítettük kérheti adatai helyesbítését, kijavítását, pontosítását. Amennyiben adatai hiányosan kerültek felvételre, úgy kiegészítő nyilatkozattal kérheti azok kiegészítését is ezen körben.

3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti, hogy az alábbi feltételek esetén személyes adatait töröljük:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük

- Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

- Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük

- a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat

- közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Amennyiben a Győr Dekor  nyilvánosságra hozta a személyes adatot, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

4. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az alábbi esetekben Ön kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk:

- Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát

- az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

- minekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

- ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja.

 

5. ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ill. utasítása alapján a Győr Dekor  továbbítsa az Ön által megjelölt másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

6. TILTAKOZÁS JOGA

Amennyiben az Ön adatainak kezelése a Győr Dekor  jogos érdekén alapul vagy közérdeken, ill. közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik, úgy Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben, ideértve a profilalkotást is. A Győr Dekor

7. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Győr Dekor  ELJÁRÁSA A FENTI JOGOK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A Győr Dekor  indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

 

Önt a személyes adatainak a Győr Dekor  részéről történő kezelésével kapcsolatban az alábbi jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

 1. Panaszjog
 2. Bírósági jogorvoslathoz való jog
 3. Kártérítéshez való jog

A Ön jogérvényesítése a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv ( Ptk.) alapján lehetséges.

 

 

 

1. PANASZJOG

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt tegyen a felügyelti hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy adatkezelésünk nem jogszabályoknak megfelelően történik. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu.

2. Bírósághoz fordulás joga

Önnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon:

 • a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, kötelező erejű döntése ellen
 • abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság az Ön által benyújtott panasszal nem foglalkozik, az Ön jogosnak vélt panaszát elutasította, vagy egyáltalán nem tájékoztatja Önt három (3) hónapon belül a panasza fejleményeiről, annak eredményéről
 • amennyiben az Ön kérelme nyomán a Győr Dekor nem tesz intézkedést késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
 • a panaszjogának sérelme nélkül bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR szabályainak nem megfelelő adatkezelés miatt megsértették a rendelet szerinti jogait.

A felügyelti hatósággal szemben a perre a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel, a Győr Dekor  ellen a per megindítható a Győr Dekor  székhelye szerinti bíróság vagy az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is.

3. Kártérítéshez való jog

Amennyiben Ön a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett (sérelemdíj) az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult, az adatkezelőtől (Győr Dekor) vagy az adatfeldolgozótól. A Győr Dekor , ill. az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az ilyen perek megindíthatók a Győr Dekor székhelye szerinti bíróság ill. az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is.

Tájékoztatjuk, hogy ezeket a vagyonjogi pereket általános szabály szerint a törvényszék előtt lehet megindítani, ugyanide tartoznak a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos kártérítés, illetve sérelemdíj megfizetése iránt indított perek is. Az általános szabálytól eltérően azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke a harmincmillió forintot nem haladja meg vagy amelyekben az igény értéke nem meghatározható, a járásbíróság hatáskörébe tartoznak.

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A Győr Dekor  az Ön személyes adatait az alábbi jogszabályok alapján kezeli:

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („ GDPR”)
 2. Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”)
 3. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”)
 4. 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”)
 5. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („ Ptk.”)

ADATVÉDELMI KAPCSOLATTARTÓ

Az Ön részére az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az Ön jogainak biztosításában a Győr Dekor  adatvédelemért felelős, kijelölt kapcsolattartója nyújt segítséget a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy a +36 20 575 9146 telefonszámon keresztül hétfőtől péntekig, 8 és 16 óra között. A Győr Dekor adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre a GDPR rendelkezéseivel összhangban.

HATÁLYOS JOG ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Győr Dekor felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

 


© 2021 Győrdekor. Minden Jog Fenntartva.